Budapesti rendelő: +36-20-361-9530, info.tamasidr@gmail.com Kiskunfélegyházi rendelő:+36 70 626 8389, kiskunfelegyhazirendelo@gmail.com

Nyílt levél – etikai vádakra Nagy Marcell üzemorvos úrnak

Nyomtatás Szerző : dátum : 2020-04-13 kommentek : (8)

Tisztelt Nagy Marcell úr!

Levelem egyben előzetes tájékoztatás a MOK illetékes Etikai Bizottságának az Ön által felsorolt vádaskodások másik oldaláról.

Mielőtt egyesével reagálnék a legutóbbi „Korona vírus pánik irracionális szintje” c. videóm nyomán megtett feljelentésében felsorolt csúsztatásokon, alul tájékozottságon és rosszindulaton alapuló vádjaira, engedjen meg egy személyes megjegyzést. Ön azzal a gőggel fogalmazta meg velem szembeni álláspontját, mintha Ön egy másik, egy jóval én felettem álló orvosi kaszthoz tartozna. Ön jogot formál arra, hogy az ésszerű szakmai vita helyett dogmatikus elvek mentén leszóljon egy kollégát és berángassa egy etikai eljárásba, ahol Ön megdicsőülve szeretné képviselni az „objektivitás” oldalt,  hiszen Ön vélelmezi, hogy nagyon tisztában van vele, hogy mi a jog és az etika és én az olcsó népszerűséget kereső magán orvos, nyilván nem. Elmondanám azért, hogy van közöttünk némi korkülönbség, még ha Ön ezt nem is tiszteli. Amikor Ön még csak az egyetemre szóló jelentkezését készítette elő gimnazistaként, én akkor már évekig többek között a Kamara jelenlegi elnökével – tehát a mostani felettesével – együtt egy jogi és etikai rendeletcsomag, törvényi hellyel együttes előkészítésén dolgoztam szakmai kollégiumi (a miniszter tanácsadó testülete) elnökként. Ezek a jogszabályok 7 évi munka után sikeresen meg is jelentek (hála Kökény Mihály miniszter úrnak) és azóta is a teljes orvosszakma élvezi azt az állapotot, amikor a 90-es évek elejéhez mért nem orvosi végzettségű természetgyógyászok működési káosza nem tért vissza, a tevékenység ÁNTSZ engedélyhez, végzettséghez kötött, számon kérhető és ellenőrzött. Amiről pedig a videóban beszélek az leginkább nem a belgyógyászati szakmámhoz, nem is a komplementer medicinához, hanem a másik szakvizsgámhoz a népegészségtanhoz kapcsolódik, amelyben láthatólag Önnek nincsenek biztos alapjai. Épp ennek értelmében is kérdőjelezem meg azt az ignoranciát, amely során Ön – sem a tudományos érveket, sem a józan paraszti észt fel nem vonultató orvosként, nem képes átlátni, hogy szükség lenne az objektív értékelési pontok újragondolására.

Nézzük tehát, hogy mi mindennel is vádol engem.

Előre bocsátanék még három dolgot.

 1. Egyik, hogy egyetlen filmemben, cikkemben sem javasoltam senkinek, hogy ne tartsa be a központi jogszabályokat és előírásokat, sőt ezek betartására biztattam és erre minden szerzeményemben kitértem (lásd ennek a filmnek is a 12.04-nél levő mondatát: „tartsák be a szabályokat, mert továbbra is azt gondolom, hogy a káosz a legrosszabb tanácsadó lenne, …”) Azért nem beszélek részletesebben az előírások betartásáról, mert korábbi filmjeimben és írásaimban ezt már sokszorosan megtettem. Olyat sem mondtam, ami a központi előírások tekintélyét megkérdőjelezné, relativizálná, mint ahogyan Ön azt állítja a facebook oldalam minősítgetésekor.
 2. Másik dolog, hogy a járvány olyan gyorsan indult és terjedt el, valamint annyira nem sikerült sok országban a helyes adatgyűjtés irányát meghatározni, hogy jelenleg minden tudományosság igényét megkívánó személy, orvos abból dolgozik, ami van, ami nap mint nap megjelenik és nincsenek még alapos munkák. Egy-egy megjelent publikáció (természetesen nem metaanalízisek és sokszoros próbát kiállt közlemények – hanem kisebb lélegzetű kutatások), intézeti tapasztalatok, mérvadó személyiségek nyilatkozatai, de sokszor újságokból összegyűjtött adatok – ezek állnak rendelkezésre nekem is és Önnek is. Természetesen mindig tisztában vagyok a források közötti minőségi különbségekkel és nem keverek össze egy eredeti közleményt egy youtube nyilatkozattal. Megjegyzem ebben nem ez a rendkívüli, hanem az, ha a main stream ezeket nem kellő nyitottsággal alkalmazza, dinamikusan nem tekinti át az idő múlásával újra és újra, (csak azt nézi, ami a kezdeti álláspontba beleillik), illetve ha felém azzal a fennhéjázó elvárással fogalmaz meg vádakat, hogy én bizonyítsam magas szintű közleménnyel az alternatív nézőpontomat, miközben az Ön és társai ezek teljes hiánya alapján állította be a cselekvési tervét és módszertanát és semmilyen alázatot nem mutat ennek újragondolására.
 3. Harmadik pedig, hogy minden eddig nyilatkozatomat pártállástól teljesen függetlenül tettem. Kínosan vigyáztam arra, hogy a közleményeimben, de még a facebook oldalam engedélyezett mások által írt posztokban is, ne érje bántás sem a kormány oldalt, sem pedig az ellenzéket. Helyesnek tartom, hogy a jelenlegi Kormány határozottan lépeget a saját koncepciója szerint és hogy az ellenzék oldaláról is inkább az együttműködés kezd dominálni és nem a szembefordulás. A kritika nem a Kormánynak vagy az ellenzéknek szól, hanem a szakmai alázat hiányának és az ésszerűtlen, média megjelenések alapján, ezek szintjén álló orvosi megoldásoknak, valamint a rossz gyakorlat pánikkeltésének és tudom, hogy ez elsősorban a szakmánkon és nem a politikán múlik, ezért lenne Önnek is nagyobb felelőssége, hogy miként lép és reagál akkor, amikor rendkívüli helyzetben találja magát. Ön a régi módon reagált: „erőből gyűrjük le a másként gondolkodót”.

Vádaskodás1.

 • “Tudományos adatok nélkül mindenki meggyőződésévé vált, hogy ez egy súlyos betegség”

A „mindenki” a mondatban azt jelenti, hogy a teljes lakosság, vagy a lakosság nagy része és sajnálatos módon az orvos szakma jelentős része is ide tartozik. Természetesen helyes a szabályokat mindenkor betartani, de nem helyes közben nem gondolkodni. A tudományos adatok nélkül, az azt jelenti, hogy bár vannak virológiai adatok, járványügyi tudás, de epidemiológiai és patológiai adatok szinte alig, pedig ezek alapján lehetne megállapítani a járvány tényleges veszélyességét, dinamikáját és természetét. Nem ismerjük a teljes társadalom fertőzöttségét, immunitását és halálozását sem az alapján számítjuk. Mindenütt  (értem ezalatt más országokat is) a napi teszteléseket veszik alapul és ehhez képest számolják a halálozási arányt, a járvány elterjedtségét (hogy épp dinamikusan terjed, vagy lelassult – értelem szerűen hétvége után a járvány lassul, mert hétvégén kevesebb tesztet végeznek) és ez teljes nonszensz. Tehát tudományos adatok hiányoznak, miközben azt állítja Ön és sokan mások, hogy ez egy súlyos betegség, tömegeket érint. Véleményem szerint a tömegek egy 10 milliós ország esetén nem a 20 ezer fős fertőzöttségnél és nem a 100 fős halálozásnál kezdődik (mert ez 0,001%), de Olaszországban sem a 20 ezer fős halálozásnál, az ugyanis, még ha helyes adatból indulnának is ki, akkor sem több, mint a 60 milliós lakosságra viszonyítva 0,033%, miközben a teljes napi halálozás nem hogy emelkedett volna, hanem inkább csökkent.

Svédország volt az első, a német Hamburg város tartomány a második, ahol bevezették a halottak differenciált pontosított haláloki megnevezését aszerint, hogy „korona vírus következtében” vagy a „korona vírussal a szervezetükben” haláloztak el. 

Ez nyilvánvalóan tovább csökkenti a valódi korona vírus halálesetek számát, ami csökkenti a lakosság pánikját. Számomra ennek kommunikációja sokkal fontosabb, mint az Önök pánikkeltő filozófiájának és a Kormánnyal szembeni politizálásának átvétele. Ön miért nem azon serénykedik, hogy a MOK egy ilyen javaslattal álljon elő?

A vizsgálatok szerint a pozitívan tesztelt esetek 78%-a tünetek nélkül vészeli át a betegséget. Erről ír a BMJ.

Amennyiben viszont valós számadatokból, tehát nem teszteltekből, hanem a ténylegesen a fertőzésen átesettekből indultak volna ki, akkor ez a szám lényegesen nagyobb lenne, úgy 96-99% között.

Nem mindegy tehát, hogy Ön azt nyilatkozza-e a médiában, hogy „a jelenlegi adatokból 100.000 fertőzöttből 3400-an meghaltak, ami 3,4% arány, ez egy nagyon súlyos arányú – minden 30. embert érintő halálozás” – mondta Ön.  (Ez a nyilatkozat a szín tiszta pánikkeltés, rémhír terjesztése, amit semmi nem igazol, főként, hogy nem adatból indult ki, hanem egy önkényes mérési számból, a teszteltek számából), hanem mondhatná azt, hogy legfeljebb 100.000 lakos esetén maximum 1-2.000 esetben vannak komolyabb tünetek, de a halottak száma akkor sem éri el a 40-et a legrosszabbnak tekintett olasz adatok alapján és ők is súlyosan beteg idős emberek (átlag életkor 80 év Olaszországban).

Würzburgi Egyetem virológus professzora, Dr. Carsten Schneller egy podcastban magyarázza el, hogy a Covid19 igenis hasonlít az influenzához, sőt eddig kevesebb halálesetet is okozott. Schneller professzor úgy véli, hogy a médiában gyakran mutatott exponenciális görbék inkább a tesztek növekvő számával függnek össze, és nem a vírus szokatlanul gyors terjedésével.

Vádaskodás 2.-3.

 • “először is nincs olasz és spanyol tömeges járvány”
 • (Olaszországban) ”nem nagyobb a halálozás, mint előző években”

Olaszország 2019. év január 1 és március 31 közötti halálozása járvány és karantén nélkül 185.967 fő

Olaszország 2020. január 1 és a mai nap (2020. 04. 13. reggel 7 óra) közötti halálozás (tehát két héttel nagyobb időintervallum esetén) 164.008 fő.

Spanyolország 2018. év január 1 és március 31 közötti halálozása járvány és karantén nélkül 127.439 fő

Spanyolország 2020.január 1 és a mai nap (2020. 04.13. reggel 8 óra) közötti halálozása (tehát két héttel nagyobb időintervallum esetén) 113.976 fő

Tehát mindkét ország esetén a halottak száma alapján jelentősen csökkent a halálesetek száma az előző évekhez viszonyítva.

Így a tények figyelembe vétele alapján, Ön szerint hol van a korona vírus miatti tömeges halálozás kedves titkár úr? Hová rejtették az olaszok és a spanyolok azt a rengeteg halottat, amiről a média beszámolt, ha a statisztikákban nem látszik? És ha ezt az ember szóvá teszi, akkor etikai vétséget követ el? Ez nem a sötét középkort idéző eljárás?

Vádaskodás 4.

 • “félelemtől haltak meg (Németországban és Olaszországban) öregotthonban idősek, öregek, nem a vírus miatt”

Ha ezt a mondatomat úgy értelmezte a feljelentő titkár úr, hogy az összes német és olasz idős ember így halna meg, akkor az csúsztatás. Én azt mondtam a videoban, hogy vannak idős, demens betegek, akik nem a vírus, hanem a rendkívüli módon megváltozott körülmény okozta pánik miatt halnak meg.  A demens betegek ellátása akkor is rendkívül nehéz, ha nincs pánik, a pánik pedig tovább rontja a bajt.

Olasz idősek otthonában legalább 5-en minden corona vírus tünet nélkül haltak meg.

A wolfsburgi idősek otthonában sok beteg úgy halt meg, hogy a corona vírus semmilyen tünetét nem mutatták.

Egy német szakorvos ezt írja a 15 minden COVID tünet nélküli egyidejű idős-otthoni halálesetről: „Az én orvosi véleményem szerint néhány dolog szól amellett, hogy ezek közül az emberek közül néhányan valószínűleg az intézkedések következményeibe haltak bele. A demens emberek súlyos stresszbe kerülnek, ha döntő változás áll be a mindennapjaikban: elszigeteltség, a testkontaktus hiánya, adott esetben »álruhába öltözött« ápolók.“

Vádaskodás 5.

 • “nincs járvány Szicíliában, Rómában és Dél-Olaszországban”

Én a filmjeimben és cikkeimben arról beszélek, hogy az olasz és a spanyol helyzetről szóló média hírek okozták a többi országban, így Magyarországon is a pánikot és a mai napig az emberek úgy hiszik, hogy ott rendkívüli a helyzet. Az igazság pedig az, hogy Lombardiában és Emilia romagnában volt csupán átmeneti ideig több (előző évek 4-6-szorosa) halálos áldozat, ami párosult az ottani idősellátás összeomlásával és az intenzív ágyak elégtelenségével (és erről készülhettek a dramatikus felvételek), de sem délen, sem a többi tartományban nem volt és nincs súlyos járványügyi helyzet. Egy olasz politikus Alfredo Basoli (Brescia) azt nyilatkozta 03.30-án, hogy a Lombardiával szomszédos Veneto és Verona városokban az intenzív ágyak két harmada üres.

Vádaskodás 6.-7.

 • “csak a média generálta azokat a képeket (ti. katonai autók szállítják a holttesteket), amely alapján”
 • “Olaszországban kevés krematórium van, azok alkalmazottai elmenekültek vagy sztrájkoltak, a pánikkeltés miatt” ti. ezért kell holttesteket a hadsereg segítségével elszállíttatni

A Swiss Propaganda Research nevű média elemző cég a következőt saját megfigyeléseire hívatkozva írta (a leírás jól mutatja, hogy néhány nap leforgása alatt hogyan alakulhat ki egy sor nem megfelelő intézkedésből a kis járványból drámai helyzet):  „Az elmúlt hetekben a legtöbb kelet-európai ápoló, akik a hét 7 napján 24 órás szolgálatban dolgoztak Olaszországban az ápolásra szoruló személyek ellátásában, menekülésszerűen elhagyta az országot. Nem utolsó sorban a pánikkeltés és a »szükségállapoti kormány« által elrendelt kijárási tilalom és határzár miatt. Ezért ápolásra szoruló időseket és fogyatékosokat, akiknek nincsenek rokonaik, az őket ellátók mindenfajta segítségnyújtás nélkül magukra hagyták.

Ezek közül az elhagyott emberek közül sokan néhány nap elteltével bekerültek az évek óta folyamatosan túlterhelt kórházakba, a többi között kiszáradás miatt. Ekkor azonban már a kórházakból is hiányos volt a személyzet, amelynek tagjainak be kellett zárkózniuk lakásaikba, gyerekeikre kellett vigyázniuk, mert az iskolák és óvodák be voltak zárva. Ez vezetett aztán a fogyatékosokat és időseket ápoló intézmények teljes összeomlásához és kaotikus viszonyokhoz, főleg azokban a térségekben, ahol még súlyosabb »intézkedéseket« hoztak.

Az ápolás terén kialakult rendkívüli állapot, amely a pánik miatt alakult ki, átmenetileg sok halálos áldozatot követelt az ápolásra szorulók körében, és egyre többet a fiatalabb kórházi betegek körében is. Ezeket a halálos áldozatokat a felelősök és a média arra használta, hogy még inkább pánikot keltsen az emberekben, amikor például »újabb 475 halálos áldozatról« és arról számolnak be zenei aláfestéssel, felhalmozott koporsókat és katonai teherautókat mutató képekkel, hogy »katonák szállítják el a kórházból a halottakat«.

Pedig mindez csak a következménye volt annak, hogy a temetkezési vállalkozók a »gyilkos vírustól« való félelmükben megtagadták szolgáltatásaikat. Ezen kívül egyrészt egyszerre nagyon sok haláleset történt, másrészt a kormány olyan törvényt hozott, amely szerint a koronavírust szervezetükben hordozó holttesteket el kell hamvasztani. Olaszországban mostanáig csak kevés hamvasztás volt. Az országban csak kevés és kis krematórium van, amelyek hamar elérik kapacitásuk határát. Az elhunytakat ezért különböző templomokban kellett felravatalozni.”

Vádaskokdás 8.

 • (a koronavírus) “nem az idősekre, nem azokra az idősekre veszélyes…nem ők a veszélyeztetettek. Abba kéne már hagyni az idősek erőszakos védelmezését, bezárását, szabadságuk korlátozását… nincs igazolva!”

Mivel a pacientúrám visszajelzéseiből tudom, hogy nagyon sok idős ember sértve érzi magát az intézkedések kapcsán, hogy ti. függetlenül az állapotuktól ők extrém ellenőrzés alá kerültek. Nagyon sok statisztikai adat, valamint a hazai operatív törzs beszámolói is mutatják, hogy az elhunytak nem csupán idősek voltak, hanem sokszorosan betegek, időnként fiatal sokszorosan beteg emberekről van szó. Amiről itt beszéltem az az, hogy nem minden idős ember veszélyeztetett, az ellenkezője nincs igazolva, csak az, hogy a sokszorosan beteg idős és fiatalabb emberek a veszélyeztetettek és hogy nem kéne gyerekként kezelni az egészséges idős embereket.

Az olasz ISS jelentést tett közzé a pozitív teszteredményt mutató elhunytakról:

 • A medián-életkor 80,5 év (férfiak: 79,5 év, nők: 83,7 év).
 • Az elhunytak 10 százaléka 90 év fölötti, 90 százalékuk 70 év fölötti volt.
 • Az elhunytak legfeljebb 0,8 százaléka nem szenvedett semmilyen idült betegségben.
 • Az elhunytak kb. 75 százaléka kettő vagy több, kb. 50 százaléka három vagy több krónikus betegségben, a többi között szívbetegségben, cukorbetegségben, rákban szenvedett.
 • Öt elhunyt volt 31–39 éves, mindannyian súlyos betegséggel küzdöttek.

Vádaskodás 9.

 • “Szerintem hatalmas tanulmányok születnek majd a pánik lélektanáról, miután mindenki felismeri, hogy a corona vírus nem rendkívüli helyzet, nem életveszély, egy az influenzától különböző, de annak károkozásánál is gyengébb szokásos éves légúti vírus”

 

Dr.Knut Wittkowski neves epidemiológus, aki 20 évig volt a New York Rockefeller University Epidemiológiai és Biostatisztikai  Szak vezetője a következőképp nyilatkozott: 

„Egy szokványos, az influenzához hasonló megbetegedéssel van dolgunk. Nincs olyan tudományos hívatkozási alap, ami igazolná, hogy ez másként lenne. Európában túl vagyunk a járvány csúcsán.” Véleményét az ECDC által közölt adatokra alapítja.

Egy francia tanulmány ugyancsak a náthához hasonlítja a koronavírus járványt

Rémhír terjesztés

Önök (MOK) március elején a médiákban azt írták, hogy egy hét múlva 7-8000 és két hét múlva 50-60 ezer beteg lehet Magyarországon. Ön szerint ez nem rémhír terjesztés? Szerintem saját maguk ellen kéne etikai eljárást indítaniuk, hiszen azóta többször eltelt az a két hét és még csak meg sem közelítjük az 50 ezret. Az emberek pedig rendkívül komolyan vették az orvosi kamara nyilatkozatait

Azt hiszem, hogy Ön nem érti, hogy a kimondott szónak súlya van, a lakosságot nem lehet abban a hiszemben tartani, hogy mindenki számára súlyos veszélyt jelent a korona vírus fertőzés és nem érti  azt sem, hogy nem a lakosság további megfélemlítése, hanem a félelem alóli felszabadítása, a helyes tájékoztatás lenne a dolga.

Mindezt a levelet megírtam azért, hogy az engem tisztelő emberek számára érthető legyen mindaz, amit Ön művel, valamint, hogy az Etikai Bizottság előzetes tájékoztatást kapjon az én oldalamról is, mielőtt véleményt formálnak a meghallgatás előtt.

 

Üdvözlettel

Tamasi József dr.

 

 

Cikk nyomtatása

Dr. Tamasi József

szerző

az összes cikk megtekintése
Kommentek
Kiss Endre Farkas 14 óra ago
2020-04-17

Minden szavával egyetértek! Örülök hogy végre valaki megmondta az igazságot!

Válasz
Matovics Klára 11 óra ago
2020-04-17

Köszönöm a korrekt tájékoztatás, továbbá a kitartását és a bátorságát abba, hogy folytassa a valós adatok és józan ésszel levont következtetések terjesztését! Gratulálok ehhez a cikkhez – a türelme és higgadtsága méltó, követendő példa arra, hogy „mi a nagyság”. Ideje lenne a hasonló nagy gondolkodóknak is megszólalniuk, a pánikkeltőknek pedig felnőniük. Még egyszer köszönöm, és kérem folytassa!

Válasz
Nemeth Gyorgyne 5 óra ago
2020-04-17

Tisztelt Dr Tamasi József !69 eves nyugdijas tanarno vagyok a sok fals es panikkelto informacioktol felelem tólti el napjaim koszonom nyugtato es okos gondolatait!!!Kivanom hogy munkajaban sikeres legyen mert nagyon megerdemli!!!údvozlettel

Válasz
Tamásfalvi Pál 22 óra ago
2020-04-18

Jól látja a doktor úr, a MOK által március elején közzétett beteg szám feltételezések bizony, rémhírterjesztésnek is minősíthetők! A MOK-nak tehát először is önkritikát kellene gyakorolnia, mielőtt másvalakit gyanúsítanak alaptalanul. A további részletek pedig világosan és tételesen megmutatják, hogy Nagy Marcell vádaskodása alaptalan. Dr. Tamási József nagyon alaposan felkészült orvos, és jól láthatóan egyetlen mondata sem bizonyult légből kapottnak! Ugyanakkor megjegyzem, a rengeteg kórházi ágy idő előtti felszabadítása és sok krónikus beteg ember hazaküldése bizony tekinthető úgy, mint egy légből kapott, előzetesen nem igazolható, rendkívül pesszimista feltételezésen nyugvó rendelkezésnek.

Válasz
Dr. Kéri-Nagy Zsolt 13 óra ago
2020-04-19

Tisztelt Doktor Úr!
Nagyon magas minőségű videoit és írásait köszönöm. Nagy élmény pánikmentes és értelmes anyagokkal találkozni. A MOK-nak írt válaszlevele tiszta és logikus, kellő iróniával. Érdekes, hogy az elnök úr még nem szólalt meg, kíváncsi lennék a véleményére (1998-2002 között együtt dolgoztunk). Mindenesetre munkássága (szándékosan vagy sem) kikényszerítette a pánik vs. realitás vitát szakmai szinten. Véleményem szerint a vírus csak egy eszköz a gazdasági célok eléréséhez… Jó egészséget kívánok, és vigyázzon magára (nem csak a vírus miatt)!

Válasz
Erika 6 óra ago
2020-04-19

Teljesen igaza van a doktor urnak, de mivel ugy tunik hogy diktatorikus modszerek lettek bevezetve egy veszelyesnek feltuntetett jarvany miatt, mikozben orvosok tomege elmondta velemenyet. Ez a viselkedes a kommunizbusban volt jellemzo, edesapam azert ult bortonben, mert elmondta szomszedjanak h nem tud ebben az orszagban elni.
Kulfoldi orszagokban mar tobb esetben elofoduldult a corona cirkusz ugyeben, hogy felszolalo orvosokat/tudosokat dilihazba/pszichiatriara kultek. Marpedig ez is jellemzo volt a kommunizmusra, es diktaturara… Gustave Le Bon mar 1800-as evekben megirta a Tömeg cimu konyvet… A tudomanyok alapos vizsgalata utan elmondhatom h nem virusrol van szo… Az emberek es a gazdasag pusztitasa a cel. de ezt tagadjak. Hisz a tolvaj is tagadja ha annak nevezed.. Marpedig Magyaro-on sok tolvaj van.. Sajnos 20 eve latom azt hogy milyen undorito dolgok tortennek a fovaros kellos kozepen.. Ha nem a sajat boromon elem meg el sem hinnem.. Ebreszto emberek!!!!! EBREDJENEK FEL!!! NE CSAK NEZZENEK!!!! LASSANAK!!!!

Válasz
Dr Vaczi Erika 2 óra ago
2020-04-20

Kedves Dr Úr én egy orvos kollégája vagyok számomra logikus és érthető volt az okfejtése. Kívánom Önnek hogy sikerrel járjon Tisztelettel

Válasz
Bognár András 1 óra ago
2020-04-21

Öröm volt olvasni korrekt és színvonalas sorait. Tiszteletre méltó, hogy nem hagyta magát megfélemlíteni. Hálásan köszönöm annak a sok embernek a nevében is, akik érzik az őrült hisztéria abszurditását, de a gyilkosan agresszív oánikolók miatt nem mernek véleményüknek, kétkedésüknek hangot adni.

Válasz

Vélemény, hozzászólás?