Budapesti rendelő: +36-20-361-9530, info.tamasidr@gmail.com Kiskunfélegyházi rendelő:+36 70 626 8389, kiskunfelegyhazirendelo@gmail.com

Beszéljünk kicsit az összeesküvés elméletekről

Nyomtatás Szerző : dátum : 2020-02-18 kommentek : (0)

Mindannyiunknak van hite, ha elindul valahová. A bolt, ahová megyek, az ott van most is, mint tegnap, általában kapok mindent, amire szükségem van, a busz odáig fog vinni, a térképen helyesen szerepel a hely, nem üt el az autó biztosan odaérek stb. A jó hit beigazolódik, a rossz hit, elbukik, de a cselekvéseink előtt nem élhetünk hit nélkül. A hithez sokszor kívülállók meggyőzése vezet (ismerősök, barátok, média, politikusok, tudósok, celebek stb.). Az egészségünk megóvása még inkább hithez kötött: vitamin, táplálkozás, orvostudomány stb. Mivel a korona vírus járvány kapcsán a kormányok és a main stream mediák olyan hitrendszerről győztek meg bennünket, ami emberek százezreit tartja máig rettegésben, az emberek között pedig egyre több olyan elmélet lát napvilágot, amely kirajzol egy magyarázatot a háttérben zajló összeesküvésről, ezért kicsit kell írjak  az összeesküvés elméletekről.

 

Az összeesküvés elmélet valójában egy filozófia, egy tömegekhez eljutó hitrendszer arról, hogy titkos vagy nem ismert együttműködés, vagy esemény zajlik a háttérben, ami sérti érdekeinket, vagy akár veszélyes ránk nézve. Az ilyen elmélet félelmet, pánikot, máskor pedig szimpátiát, extázist, tehát különféle érzelmeket, indulatokat vált ki az emberekből és cselekvésre késztetheti őket. Ezt gyakran alkalmazzák minden oldalon azért, hogy a tömegeket együttműködésre, aktivitásra, vagy akárcsak egyetértésre bírják, ezáltal a tömegeken vigyenek keresztül valamilyen akaratot.

Gyakran alkalmazza a hatalom, USA-ban pl. szeptember 11 után terrorista veszélyről, most kínai veszélyről, Európában illiberális gondolkodókról, jogállamiság veszélyeztetettségéről, szabadságjogok eltiprásáról, nálunk Sorosról, migránsokról, újabban korona vírus kegyetlen előretörésének veszedelméről terjeszt a hatalom összeesküvés elméleteket. Figyelem! Tehát ezek is konteok, hasonlóan mint az 5 G-ről, vagy beültetett chipekről szóló történetek. Gyakran alkalmazza tehát a nép is az összeesküvés elméleteket, amikor egy történetben vélelem szerint a látható kormány, vagy a nem látható háttérhatalom folytat olyan machinációkat, amely veszélyt jelent a népre (pl. hogy „az 5 G szerelése összefügg az emberiség létszámának csökkentésével, vagy a háttérhatalom növekvő kontroll szükségletével és az embereknek erre semmi szükségük sincs”).

A veszélyes az összeesküvés elméletekben az, hogy a tények és a nem bizonyítható elképzelések, tények mímelése, néha a hazugságok, valamint a fantázia olyan szorosan összeolvadnak, hogy összességében egy hihető valósnak tűnő eseménysort alkotnak, melyben a hallgató, olvasó nem tudja megkülönböztetni, hogy mely része annak kőkemény valóság, és mely része kitaláció, embereket manipuláló elem. Ezért hihette el a magyar lakosság nagy része is ezt az orbitális konteot, amit az emberekre soha nem látott veszélyt jelentő koronavírus járványnak hívnak. Az összeesküvés elmélet lehet a valóságtól teljesen elrugaszkodott mese, kitaláció, de lehet a valóság pontos megfelelése, igazság is, ezt talán az idő képes eldönteni utólag. Ezért az ilyen elméletek híveket és ellenségeket toboroznak. Az elmélet ellenségei megtámadják az elméletet és annak híveit, vagy hatalmi eszközökkel korlátozzák, vagy csupán azzal, hogy a híveket konteo hívőknek bélyegzik, egyfajta lejáratást folytatnak ellenük. A hívek is szembeszállnak az elmélet ellenségeivel és  a rendelkezésükre álló eszközökkel (pl. passzív ellenállás, vagy lázongás, tüntetés stb.) igyekeznek kifejezni egyet nem értésüket az elmélet elemeivel. Jelen korona vírus hisztéria kapcsán tehát egyáltalán nem lehet megfigyelni azt a hatalmi intézmények által sokszor hangoztatott elvet, hogy egyik oldalon vannak, akik csak a tényekre alapoznak, a másik oldalon pedig holmi kitalációk állnának. A main stream által a világra ráhúzott konteo, miszerint egy vírus jelent halálos veszélyt az emberiségre, tömegek halnak majd meg és az ellen csakis középkori módszerekkel (izoláció, karantén, álarc) lehet védekezni a létező legtudománytalanabb paradigma, amivel valaha is az emberiséget, legalább 4 milliárd embert megvezettek, bár ez még a lapos Földnél is kevesebb megalapozottsággal rendelkezik. Először is nincs vírus izolálva, nincs megbízható, valid vizsgáló módszer, sehol nem éri el a betegség halálozási rátája lakosság számára viszonyított a 0,05%-ot sem.

A hatalom birtokosai sokszor titkolóznak, félrevezetnek, nem adnak valós információkat, láthatóan nem tiszták a szándékaik, ezért a nép saját vélt túlélése érdekében elejtett mondatokból, jelenségekből, kibuggyant részigazságokból kénytelen összerakni a pontos, vagy pontatlan, vélt valóságot. Az összeesküvés elmélet tehát lehet irracionális mese, vagy lehet akár a teljes igazság, bár lehet, hogy a szóbeszéd terjesztésekor még nem bizonyított. Mindkettő előfordulhat, amit az elmélet terjesztése pillanatában még nem lehet látni, csupán hinni lehet benne, vagy az ellenkezőjében. Hit csap össze hittel, háború ez, ahol mindkét fél a rendelkezésére álló eszközökkel meggyőz, híveket toboroz, prédikál, újabban soha nem látott médiakampányt folytat.

E kettő, tehát az összeesküvés elmélet mese, vagy valóság szintje nehezen különíthető el egymástól és természetesen azok, akik üzelmeit leleplezik, egyiket sem szeretik, a kettőt összemossák, mindkettőt összeesküvés elméletnek nevezik, mindkettőt tiltják, próbálják nevetségessé tenni, akár bűncselekménynek tartják, miközben esetleg a saját meséjüket végtelenszer ismétlik, hogy beégjen a tudatba, tűzzel vassal keresztül verik, mert rendelkeznek a hatalom eszközeivel, a médiával, az erőszak szervezetekkel. Pedig jelentős különbség van a kettő között: az egyik egy jogtalan lejáratás, rémhír, pánik gerjesztés, a másik a szabad gondolkodás, az állampolgári jog, az önkény elleni jogos fellépés, a hatalommal való visszaélés elleni küzdelem. Feltételezhetjük, hogy a mese és a valóságos történet közötti határmezsgye egy szűk tartomány, amelyben meg lehet találni a valóságot, vagy el lehet korcsolyázni a teljes irracionalitás felé is.

Az ilyen filozófiák, vagy összeesküvések sokszor az emberiség magasabb szintű gondolkodásra való jutásának kiindulópontjai voltak, amelyek csak idővel voltak képesek tisztázódni. Semmelweist még megkövezték a kollégái, mégsem volt igazuk és csak később az igazát elismerve tudott gyökeret verni a sebészeti hygiénia szükségessége a nőgyógyászatban. Középkorban megégették azt, aki az egyház tanításával szemben természettudományosan gondolkodott, ma lejáratják azt, aki a természettudományosság mellett az Istenhit elveit is szem előtt tartja.

Hogyan lehet tehát megmaradni a fals vakhittől távol és a tényeken alapuló helyes cselekvési hipotézis közelében? Semmiképp nem cenzúrával, nem erőszakkal, nem a gondolat kontrollálásával és diktálásával. A tömegek úgy képesek helyes hitet kifejleszteni, ha hagyjuk, hogy megismerjék alaposan mindkét oldalt, az alternatívát is, ha lehetőséget biztosítunk a valós tudás anyag kitermelődéséhez. Segítenek a lehető leggyorsabban prezentált tények, dokumentumok, amelyek a paradigmák valóságos, létező pontjai. Ezért született meg például a „koronavírus pánikot csillapítók” facebook csoportja is és ennek a küldetésének meg is felelt eddig, hiszen számtalan alapvető pánikcsökkentő cikk, megfigyelés, tény, szándék került közös nyitott kosárba, mára pedig kitermelődtek a legfontosabb dokumentumai, video anyagai annak a tudásnak, amely lebontja a „korona vírus, mint életünket veszélyeztető, súlyos járvány” hívők butaságait.

Sajnos a dogmatizmus, az előítélet mindkét oldalon jelen van. Vannak, akik vakon hisznek látványos, akár tudományos dekorációkkal jól felszerelt, de teljesen hamis elméletekben, vak gyűlölettel támadják, konteo hívőknek, kuruzslóknak, felelőtlennek nevezik azokat, akik az eseményeket  egy alternatív elmélet mentén rendezik össze. Vannak olyanok is, akik vakon hisznek az alternatívákban, és gyűlölködve támadnak, minden egyébként esetleg jól megalapozott, pl. higiénés ismeretet a konvencionális, a többségi oldal elméletében.

Az összeesküvések, paradigmák tehát mindkét oldalon megjelennek és filozófia tekintetében egyik oldalnak sem lenne joga a másikat leszólni, még akkor sem, ha a hatalom gépezete, a jogszolgáltatás az egyik oldalt támogatja és a gyengébbik oldalnak az tekinthető, amely ezzel a másik oldalt erőszakkal meggyőzni tudó eszközzel nem rendelkezik.

Tények, melyek a mai stream konteot oszlatják, oszlatnák

Ma Magyarországon egy rendkívüli törvénnyel és rendeletekkel szabályozott válsághelyzet van, a Kormánynak az eddiginél is nagyobb, a parlamenti jóváhagyást is szükségtelenné tevő kizárólagos, ellenőrzésen kívüli döntési joga van, amely lehetővé teszi, hogy a korona vírus járványban bármit meg tehessen, aki más nézőpontot vall, azt bűnözőként kikapcsolhassa. Rossz nyelvek ezt hívják valódi diktatúrának. Nekem nem is ez a fő problémám, hiszen ha tényleg veszély van, akkor a demokrácia lehetetlenné teszi a hatékony intézkedéseket. A probléma a konteo, amely rabul ejti az intézkedéseket és amely megváltoztatását sem engedi a vélemény intolerancia. Ez elég rossz alap arra, hogy valósnak tűnő, de nem jól igazolható elméleteket széles körben népszerűsítsen bárki, vagy valós szakmai vita folyhasson a jelen helyzet intézkedéseiről, annak tanulságairól. Ez tehát akadályozza a valóság megismerését, a hibák helyrehozatalát. Ha úgy tetszik, az ilyen helyzet a tudományosság minden alapját nélkülözi, hiszen a tudományosság alapja a kétség, a kritika és a szabad vélemény nyilvánítás. Meg kell tehát maradni azon a mezsgyén, ahol az alternatív álláspont csupán a másik oldal konteoja mentén kerülhet tárgyalásra.

Mégis, nyilvánvalóan a konteon kívül már semmi nem indokolja a jelen intézkedéseket, hiszen

  • ahol nem csináltak lockdownt, ott sem lett magas a halálozás (Svédország, Fehér-Oroszország, Dél-Korea, Vietnam és még számtalan ország)
  • azért csináltunk mi állítólag lockdownt, hogy az egészségügyet ne érje túl nagy roham hirtelen (ezt a teljesen ésszerűtlen paradigmát sem bizonyította az ég világon semmi – az egész kiindulópontja a média által hamisított, túlspirázott olasz pánik volt), de most hogy túl vagyunk a járvány tetőzésén, „ellaposítottuk a görbét”, semmilyen rohamot sem kellett megélni, kivéve a pánik által az intézményekbe szükségtelenül áramlók rohamát, az egészségügyiek túlterheltsége is csak a pánikkeltés, a szükségintézkedések nyomán alakulhatott ki és az egészségügyi kapacitásaink 10 %-át sem használjuk, mire várunk még? Ja igen, a második hullámra? A tartósan itt maradó vírusra? A második hullám is egy konteo, az évekig veszélyt jelentő vírus is egy konteo. Semmi nem bizonyítja, hacsak ugyanúgy nem hozzák létre, mint ahogyan az elsőt létrehozták médiák által keltett pánikkal és nem kellően megalapozott orvosi információkkal. Ha valakinek erről már van infoja, akkor kétségtelenül tudhat valamit. Mókás látni, ahogyan még egyetemi professzorok is spekulálnak a második hullámról: „nyáron a melegben nem lehet” „talán ősszel, ha a reprodukciós ráta…” stb.
  • kellően és szükségtelenül leépítettük a jól prosperáló gazdaságunkat, miért akarjuk még inkább tönkretenni, amikor minden perccel, minden az emberek szabadságát korlátozó hiedelmek terjesztésével magunk alatt vágjuk a fát (az emberek nem mernek utazni, beruházni, költeni, fogyasztani stb. és ez építi le a gazdaságot). Ha fenntartjuk a hibás hiedelmeket, ezt a main stream konteot, akkor ez mérgezi az embereket és folytatja a gazdaság tönkretételét. Mi indokolja a budapesti korlátozásokat, ha nincs járvány, ha szájmaszk semmilyen hatással sincs a járványra?
  • még mindig nincsenek pontos adataink, hogy a vizsgáló módszerek mit mutatnak ki? A PCR technika vírus részeket és még valamit kimutat, de nem izolálták még a vírust magát és nem tudni, hogy a PCR miért nem ezt a vírus méri 100%-ban? Miért nincs validálva a vizsgáló módszer a SARS COV2 tesztelésére? Ha azt mérné, akkor nem lenne annyi fals pozitív vizsgálati eredmény, nem kellene három-négy vizsgálat egymás után és mi a garancia, hogy ha az utolsó kettő negatív, akkor valóban nincs az illetőnek korona vírusa? És miért nem lehet korona vírus valakiben, ha nem beteg? És biztosan ugyanazt a folyamatot vizsgálja a PCR, mint az antitestek kimutatására való tesztek? Ugyanazt a vírust vizsgáljuk a kétféle módszertanban? Ilyen tisztázatlanságok mellett egy reprezentatív vizsgálatot végezni és eredmények alapján újabb az emberek életét befolyásoló döntéseket hozni, nem tűnik stabil alapnak.  Mondhatnám, hogy a nem bizonyított konteo ezekben az eljárásokban masszívan és vitathatatlanul jelen van.
  • Egyik országban sem lett jelentősen több a halálozás az időszakra vonatkozóan, mint előző években. Ez tény, de nem korrigálják a konteot. Most is a média képek, túlterhelt kórházi ágyak hazug képeit vetítik elénk, még akkor is, amikor már rég tisztázódott, mi is okozta a bajt és már rég lebontották a nem is használt katonai kórházakat, a kiskunhalasi új tábori kórházba sem került beteg. Most is arra hívatkoznak az orvosok is, hogy azt a járvány intenzitást, mint ami Olaszországban, Spanyolországban, vagy New Yorkban volt, azt mi sikeres intézkedéseinkkel elkerültük. Dehát senki nem elemezte ki, hogy a média hisztérián és hazugságokon túl, mi is volt valójában ott és a vélhetően valóban megjelent nagyobb halálozást mi okozta? Senki nem igazolta, hogy valóban a koronavírus a legfőbb felelős, vagy egy a tényezők közül és milyen arányban.
  • tény hogy nincs kórboncolás!!! Miért nincs? A kórboncolás az az eljárás, amely a legfontosabb tudományos adatokat szolgáltatná! Kinek érdeke a tudományos adatok eltitkolása? Miért nincs egyik országban sem?

Tény, hogy teljesen felesleges, minden szakmaiságot nélkülöző korlátozások vannak továbbra is érvényben:

  • emberek közötti kontaktus korlátozása, távolságtartás, csoportosulások, rendezvények tiltása.
  • Nevetséges a maszk viselésének kötelezettsége. Csak egy esetben használ, ahogyan a koreaiak is használták évek óta: amikor beteg valaki, akkor meg tudja védeni az embertársait attól, hogy megfertőzze őket. A tünetmentes vírushordozás ez esetben nem betegség, hiszen rengeteg vírust hordozunk!!!
  • korlátozni nyakatekert módon szabályozni a fogászati, szakorvosi, műtéti eljárásokat, az embereknek előírni, hogy negatív korona vírus teszttel mehetnek csak ellátásra.
  • a „korona vírus halottak” kórboncolásának tilalma

A másik oldalról egyetlen összeesküvés elméletet tárgyalok csupán, amely megfontolásra érdemes, amelynek valóságtartalmát vizsgálni kellene és nem vakon követni, vagy tabutémaként kerülni! 

 

Bill Gates befolyása a mi egészségünkre

„Bill Gates olyan befolyást szerez a világ egészségügyének alakításában, ami mindannyiunk – tehát a magyar emberek, gyerekeink és unokáink – életét is súlyosan befolyásolhatja.”  Bill Gates stratégiája az, hogy jelentős adományokkal befolyást szerez egészséggel kapcsolatos szervezetekben, csoportokban, intézetekben és országokban: nemzetközi oltásbizniszben (GAVI), az Egészségügyi Világszervezetben (WHO), a gyermekélelmezési szervezetben (UNICEF), az amerikai betegségkontroll és megelőzési központban (CDC – Center for Disease Controll and Prevention) vírus és járványkutatásokat finanszíroz alapítványain keresztül. Bár ezek látszólag jószándékú cselekedetek, amelyek a világ népegészségügyét támogathatnák, mégis számtalan megnyilatkozásából ennek az ellenkezője, vagy megkérdőjelezhető szemlélete derül ki. Milyen alapon nevezi ő meg a világ lakosságának helyes nagyságát, milyen alapon sulykolja ő azt, hogy a világ fő egészségügyi problémája a védőoltások hiánya. A konteo úgy épül fel köré, hogy „kötelezővé tenné a „ha kell ha nem oltásokat és abba valamilyen az emberek adatait tartalmazó chipet és más a népességet akár mérgező anyagot adna be a tudtuk nélkül.”  Ez természetesen egy konteo!  De minden konteonak kell adni lehetőséget a bizonyításra, ez a gondolat szabadsága. Különösen az ilyen életünkre nagy veszéllyel fenyegető konteonak. Az is egy konteo, hogy az xy öngyilkosságra veszélyeztetett, vagy az, hogy a betelefonáló robbantásra vonatkozó fenyegetése valós, mégis aranyszabály, hogy ezeket tényként kell figyelembe venni, különben nem előzhetők meg a nagyobb bajok. Véleményem szerint ezzel kapcsolatban vizsgálatok lennének szükségesek idehaza is.  A kép arról árulkodik, hogy jelentős privát befolyás alá került a WHO, amelyet a hazai járványprogram is vakon követ. Hogy ez nem alaptalan, arról árulkodik a kenyai oltási botrány, amely során egy millió fiatal korú nőt oltottak be tetanusz ellen 2013 és 2015 között, miközben titokban megtermékenyülő képességet tönkretevő alkotórészt tettek az ampullákba és így tették őket meddővé az akaratuk ellenére. Mindezt WHO színe alatt. https://www.xn--rzte-fr-aufklrung-pqbn68b.de/  Egyáltalán meg kéne vizsgálni, hogy mi teszi indokolttá egy ország vezetésének, hogy a WHO-t kövesse, a szervezetet, amelyet senki és semmi nem ellenőriz, mitől olyan magas színvonalú az ott hozott irányelv? Bill Gates egy mammutvállalkozó, aki pénzügyileg érdekelt abban, amit épp csinál. Most nem a Microsoft vállalkozását fejleszti csupán, hanem védőoltásokban utazik. Egy ilyen mesterséges pánik konteo után (ami esetleg szintén összefügghet az ő tevékenységével), a szponzorálása alatt álló WHO irányelvei birtokában valóban egy nyerő üzletnek tűnik a védőoltás biznisz, pláne, ha emberek milliárdjait lehet beoltani vele és a Kormányok fizetik azt biztosan. Bill Gates sem nem orvos, sem nem diplomás, az egyetemet sem fejezte be. Ez a konteo mindenképp ellenőrzésre szorul. Eddig csak szkeptikus oldalon láttam vérszegény cáfolatot Bill Gates szándékairól. Mindenki más hallgat, a main stream sajtó csak nevetségessé, konteo hívőknek csúfolja azokat, akik az ilyen infókra figyelnek.

Véleményem szerint tehát mint ahogyan a korona vírus járvány jelen intézkedéseit lehetővé tevő állami konteoknak ugyanúgy a fenti oltásbizniszre vonatkozó lakossági konteoknak is meg kellene vizsgálni a valóságtartalmát és tisztázni kéne, hogy mit kell helyesen tudnia erről a lakosságnak. Szerintem nem elkerülhető a gondolat és viták szabadságát lehetővé tevő hangulat megteremtése!

 

 

 

 

 

Cikk nyomtatása

Dr. Tamasi József

szerző

az összes cikk megtekintése

Vélemény, hozzászólás?